Artykuł sponsorowany

Jakie są założenia szkoły ustawień systemowych?

Jakie są założenia szkoły ustawień systemowych?

Czy zastanawialiście się kiedyś, jak nasze życie wpływają ukryte prawa rządzące naszymi rodzinami? Czy zdajemy sobie sprawę z tego, że nieświadome powiązania rodzinne, mogą prowadzić do powtarzania niezdrowych wzorców zachowań? Szkoła ustawień systemowych, stworzona przez Bert'a Hellingera, to metoda terapeutyczna, która pozwala na zrozumienie tych zjawisk i uwolnienie się od negatywnego wpływu przeszłości.

Początki metody i jej twórca

Bert Hellinger, niemiecki psychoterapeuta i pedagog, jest twórcą szkoły ustawień systemowych. Przez wiele lat pracował jako misjonarz w Afryce, gdzie zetknął się z tradycyjnymi praktykami uzdrawiania stosowanymi przez plemiona Zulusów. Te doświadczenia stały się inspiracją do opracowania własnej metody terapeutycznej, której podstawą są tzw. ustawienia systemowe. Hellinger odkrył, że każdy system rodzinny ma swoje prawa rządzące oraz hierarchię wartości, które wpływają na funkcjonowanie poszczególnych członków rodziny.

Jak przebiega terapia ustawień systemowych

Terapia ustawień systemowych odbywa się w grupie, podczas której uczestnicy reprezentują członków rodziny osoby biorącej udział w ustawieniu. Terapeuta prowadzi proces, w trakcie którego ujawniane są ukryte więzi i lojalności rodzinne, a także nieświadome wzorce zachowań. Uczestnicy ustawienia, kierowani przez terapeutę, zmieniają swoje pozycje w przestrzeni, co pozwala na uwolnienie emocji i przekształcenie negatywnych relacji. Ważnym elementem tej metody jest również zrozumienie prawa przynależności, równowagi dawania i brania oraz prawa hierarchii.

Korzyści płynące z ustawień systemowych

Terapia ustawień systemowych może pomóc w rozwiązaniu wielu problemów życiowych, takich jak trudności w relacjach międzyludzkich, problemy zawodowe czy zdrowotne. Uczestnicy terapii często doświadczają głębokich przemian i uwolnienia od negatywnego wpływu przeszłości. Ponadto, dzięki tej metodzie można odbudować więzi rodzinne oraz zrozumieć i zaakceptować swoje miejsce w rodzinie. Warto dodać, że terapia ustawień systemowych jest stosunkowo krótkotrwała – jedno ustawienie może trwać od kilku godzin do jednego dnia.

Szkoła ustawień systemowych w Polsce

W Polsce metoda ustawień systemowych zyskuje coraz większą popularność. Istnieje wiele ośrodków i szkół, które oferują warsztaty i szkolenia z tej dziedziny. Jednym z nich jest Instytut Psychologii Procesu, który prowadzi kursy certyfikowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ustawień Systemowych (ISCA). Wiele osób decyduje się na udział w warsztatach z ustawieniami Hellinger'a, aby lepiej zrozumieć swoje życie i relacje z innymi. Ponadto, metoda ta jest również stosowana w pracy z organizacjami i firmami, pomagając rozwiązywać konflikty zawodowe i poprawiać atmosferę w miejscu pracy. Warto zaznaczyć, że terapia ustawień systemowych jest również stosowana w ramach pomocy psychologicznej w placówkach oświatowych, służbie zdrowia czy instytucjach pomocy społecznej.